Counter

Vedtægter - Tjele Petanque Cup

Gå til indhold

Hoved menu:

Info
Vedtægter Tjele Petanque Cup

Formål

Foreningens formål er afholdelse af petanqueturnering og Tjelemesterskab for de 8 lokale klubber i Hammershøj, Klejtrup, Lindum, Løvel, Møldrup, Vammen, Vejrumbro og Ørum, for herigennem også at skabe et aktivt og socialt samvær klubberne/spillerne imellem.

------------------------------------------------------------------------------------------------
§1.
Turneringen afholdes fra april til september, hvor der spilles i 3 puljer.

§2.
Turneringen afsluttes hvert år med afholdelse af 4 finaler: A, B, C og D finale jf. turneringsreglementet.

§3.
Vinderne af finalerne modtager en vandrepokal, med klubbens navn og årstal indgraveret. 2. og 3. pladserne præmieres med vin.

§4.
Stedet for afholdelse af finaler går på skift mellem klubberne, og aftales på den årlige generalforsamling.

§5.
Tjelemesterskabet afholdes i Løvel, da Løvel er det eneste sted, der har det antal baner, der er nødvendig for afholdelse af mesterskabet.

§6.
Afslutningsfest med uddeling af pokaler og præmier afholdes i september måned, i Ørum. Bestyrelsen står for festen sammen med et festudvalg, som består af et medlem fra hver klub.

§7.
Generalforsamling afholdes en gang om året, i november måned, hvor formanden aflægger beretning om den forgangne turnering, og kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse.
2.) Generalforsamling og evt. ekstraordinær generalforsamling varsles 14 dage før afholdelse til lokalklubbernes formænd, som formidler videre til deres medlemmer.

§8.
Bestyrelsen, som består af 3 personer, samt en suppleant, vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

§9
Alle klubbers medlemmer kan deltage på generalforsamlinger, men kun 4 fra hver klub har stemmeret.

§10.
Forslag og ændringen som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§11.
Hver lokalforening betaler kontingent til (Tjele-cup), jf. turneringsreglementet.
2.) Regulering af kontingent vedtages på generalforsamlingen.
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu